Grudzień 17 2018 18:12:33
Nawigacja
· Regulamin forum
· Regulamin PZW
· Strona główna
· Forum wędkarskie
· Kontakt
· Szukaj
· Dla zalogowanych
· Administracja
· Prognoza pogody
Wędkarstwo
· Rekordy na pierwszy plan
· Ogólne
· Gruntowe
· Karpiowe
· Spławikowe
· Muchowe
· Spinningowe
· Podlodowe
· Morskie
· Opowiadania
· Gatunki ryb
· Jak złowić
· Łowiska wędkarskie
· Inne
· Wędkarska szkoła
Warto zerknąć
· Artykuły
· Sprzęt wędkarski
· Galeria i tapety
· Sklepy wędkarskie
· Statystyki strony
· Wymiana linkami
· Site map
Toplista rekordów wędkarskich
· Internetowe rekordy Polski
· Rekordy strony
Toplista
· Amur
· Bass
· Belona
· Boleń
· Brosma
· Brzana
· Certa
· Czarniak
· Dorsz
· Głowacica
· Halibut
· Jaź
· Jelec
· Jesiotr
· Karaś pospolity
· Karaś srebrzysty
· Karp
· Kleń
· Krąp
· Konger
· Leszcz
· Lin
· Lipień
· Łosoś
· Miętus
· Molwa
· Okoń
· Płoć
· Pstrąg Potokowy
· Pstrąg Tęczowy
· Pstrąg Źródlany
· Rdzawiec
· Rozpiór
· Sandacz
· Sieja
· Sum
· Szczupak
· Świnka
· Troć
· Węgorz
· Wzdręga
· Zębacz
· Żabnica
Przyklej zdjęcie.
Wejdz na strone Kliknij Kliknij na : eigenes Bild anbringen Wybieramy zdjęcie z dysku. Nastepnie zaznaczamy: Ich bestätige...... Wpisujemy adres strony: Link ..... I klikamy na : Auf die pinnwand
Zobacz temat
 Drukuj temat
Ratujmy swoje łowisko
Exodus
Może znajdzie się ktoś z tamtych stron i podejmie walke jak zrobił to Plotka
Na wszystkie pytania dotyczące wędkarstwa, odpowiadam tylko na forum.....
www.narybki.net/as/aaaaaaaaa.jpg
 
marec-ki
No ja z chęcią bym się zajął tego rodzaju sprawami ale niestety nie mam czasu STUDIA. I muszę powiedzieć, że też myślałem o wydzierżawieniu od PZW jakiegoś zbiornika. Jednak dam sobie z tym na spokój. Za rok kończę studia i na pewno gdzieś wyjadę. Mam nadzieję że coś uda mi się zadziałać w sprawie chorych ryb w moim okręgu Wink
Zapraszam na BLOG'a

Marec-ki Blog

W sprawach sprzętu zadawajcie pytania na FORUM a nie poprzez PW !!
 
http://marec-ki.blogspot.com/
Rybcio
Zrobiło mi się niezmiernie przykro po przeczytaniu posta okoniarza. Wiem co czuje gdyż Ja też byłem kiedyś w podobnej sytuacji, ale na szczęście mojego łowiska nikt nie kupił i dalej mogę się nim cieszyć a także wzbogacać swoją wiedzę wędkarską. Moje łowisko też by pewnie skończyło się na dobre ale walcząc o nie przez kilka lat udało nam się przywrócić do ponownego użytkowania dla wedkarzy, ale nie tylko my wróciliśmy nad ten staw wróciła także natura która co roku udowadnia że ten staw był jest i będzie potrzebny dla różnego ptactwa które wracają do swoich miejsc lęgowych, a są nimi kokoszki wodne, wilgi które wróciły po kilku latach nad ulubione drzewo nad stawem, zimorodek który już nie będzie się bał że nie starczy mu pożywienia dla jego piskląt, staw ten zrobił się także wielką ostoją krzyżówek a także dla setek żab które co roku składają skrzek nie będe wspominał o traszkach które też można tam spotkać. Angry
Także problem który pojawił się u okoniarza nie zostawmy obojętnie gdyż może on spotkać każdego z Nas, i też chciałby aby mu ktoś pomógł, sami wiecie że w pojedynkę czasami jest bardzo trudno coś załatwić. Grin
Shock RAZEM DAMY RADĘ Shock

Od jutra będe starał się coś dowiedzieć jak można postąpić w takim przypadku. Was także proszę abyście nie lekceważyli tego i też cokolwiek się dowiedzieli Smile
Pozdrawiam Wink
Nie ma jak spławikowe wędkowanie Frown
 
okoniarz
Serdecznie wam dziękuję za obiecana pomoc. Widzę, że w tym serwisie znalazłem nie tylko kolegów wędkarzy, ale i ludzi, którym nie jest obojętny los innych i można na nich (Was) liczyć.
Może niech każdy zastanowi się co powinnno znaleźć się w liście do władz. Może ktoś dysponuje danymi, którymi można się poprzeć w w/w piśmie?
Ja ze swej strony chciałbym przedstawić problem dzierżawy jezior przez osoby nastawione na wyłącznie na zyski finansowe poprzez masowe odłowy.
Ilość zrzeszonych wędkarzy szacuję na ok. 650.000 , więc stanowimy poważną część elektoratu i myslę, że politycy powinni się z nami liczyć. Czas przerwać milczenie również na temat niegospodarności w PZW i zanieczyszczonych brzegach łowisk. Uważam, że każdy właściciel wody powinien mieć obowiązek dbania o to!
 
okoniarz
właśnie wysłałem pismo do swojej gminy.

Do Urzędu Gminy Stężyca Gdańsk 07.05.2007

Zgłaszam się z prośbą o podanie danych dotyczących dzierżawy jeziora Dąbrowskiego.
Interesują mnie takie dane:
-data zakończenia bierzącego okresu dzierżawy,
-data najblizszego przetargu (bądź konkursu ofert),
-kryteria, którymi się gmina kieruje przy wyborze najlepszej oferty,
-okres jak i zasady dzierżawy,
-ewentualna pomoc ze strony gminy w podejmowaniu działań mających na celu ochronę środowiska oraz w pozyskiwaniu dotacji z UE na w/w cele.
Najprawdopodobniej estem jednym z wielu wędkarzy przyglądających się dewastacji jez. Dąbrowskiego i świadkiem rabunkowej gospodarki rybackiej prowadzonej na tym akwenie. Wspólnie stwierdziliśmy, że dość biernemu przyglądaniu się jak tak wspaniały walor turystyczny gminy jest dewastowany.

Z wyrazami szacunku
Damian Musiała

 
okoniarz
Oto co znalazłem:

Dzierżawa wody to dość poważny temat i postaram się go troszeczkę naświetlić.
Przede wszystkim po wygraniu przetargu na dzierżawę wody należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich.
Jest to decyzja administracyjna wydawana zasadniczo przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.
Korzystanie z wód do celów rybackich jest jedynym z rodzajów szczególnego korzystania z wód, a ponieważ obiekty służące do takiego korzystania nie należą do inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, co oczywiste, nie ma to nic wspólnego z przesyłami wody, przeto pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich wydaje zawsze starosta.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego należy wykonać operat rybacki, o którym mówi Ustawa Rybacka w :

Art. 6. 1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką.

2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.
2a. Właściwy wojewoda, co najmniej raz na trzy lata, dokonuje na podstawie operatu rybackiego i dokumentacji, o której mowa w ust. 4, oceny wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

2b. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, wojewoda powiadamia właściciela wody.

3. Wojewoda w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza w razie zanieczyszczenia wód uniemożliwiającego chów lub hodowlę ryb albo masowego wystąpienia chorób ryb, może zwolnić od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, lub uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentacji i zasady jej prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa, a także zasady i zakres dokonywanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

5. Minister realizując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, kierować się będzie potrzebą uzyskania informacji dotyczących stanu gospodarki rybackiej oraz koniecznością zapewnienia ichtiologicznej oceny gospodarki rybackiej prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa.

Art. 6a.1. Operat rybacki określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim sporządza uprawniony do rybactwa.
2. Operat rybacki sporządza się raz na 10 lat w formie opisowej i graficznej.
3. Część opisowa operatu rybackiego powinna zawierać w szczególności:
- dane dotyczące uprawnionego do rybactwa
- dane i informacje dotyczące obwodu rybackiego
- zasady prowadzenia gospodarki rybackiej, opracowane z uwzględnieniem zróżnicowania obwodu rybackiego na zasadniczy i uzupełniający obwód rybacki.
4. Uprawniony do rybactwa może dokonać zmian w operacie rybackim przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, o ile warunki korzystania z wód regionu uległy istotnej zmianie.

5. Operat rybacki oraz jego zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii uprawnionej jednostki.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi sposoby sporządzania i opiniowania operatu rybackiego, szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, a także wskaże jednostki uprawnione do opiniowania operatów rybackich.

Według powyższego rozporządzenia (Dz.Unr 154, poz.1010) operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.
Część opisowa powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania albo nazwę i siedzibę uprawnionego do rybactwa,
2. nazwę, numer i granice obwodu rybackiego oraz jego powierzchnię,
3. datę i numer pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich,
4. nazwę i powierzchnię rzek, jezior albo innych zbiorników wodnych wraz z ich dopływami, wchodzących w skład obwodu rybackiego, a także sposób połączenia z innymi wodami,
5. granicę i charakterystykę obrębów hodowlanych i ochronnych,
6. określenie miejsca usytuowania sadzy rybackich, przepławek, węgorni oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę, pomostów lub innych budowli mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,
7. występowanie źródła zanieczyszczenia wód i innych czynników mających negatywny wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim,
8. ogólną charakterystykę hydrobiologiczną, a zwłaszcza powierzchni występującej roślinności naczyniowej, poszczególnych jezior, rzek i zbiorników wodnych,
9. charakterystykę dotychczasowej gospodarki rybackiej, a w szczególności połowów, zarybień i zabiegów ochronnych,
11. plan gospodarowania, a w szczególności przewidywane metody, terminy i masę pozyskiwanych ryb oraz zarybianie i zabiegi ochronne.

Natomiast część graficzna operatu powinna zawierać szkic sytuacyjny wód.
Jednostkami uprawnionymi do zaopiniowania takiego operatu są:
1. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3. Akademia Rolnicza w Szczecinie

Szacunkowy koszt wykonania operatu wynosi ok. 5000 zł.

Jakie uprawnienia przysługują do rybactwa w gospodarstwie rybackim na jeziorze dzierżawionym od AWRSP ?

Jeżeli jest to jezioro bezodpływowe - woda stojąca, to uprawniony do rybactwa jest posiadacz gruntów pod wodami stojącymi, a skoro dzierżawca jest niewątpliwie posiadaczem, przeto on jest uprawniony do rybactwa.

Sytuacja może komplikować się przy jeziorach przepływowych, skoro prawnie są one wodami płynącymi i wtedy uprawnionym do rybactwa jest ten, kto otrzymał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód płynących do celów rybackich.

Według K.C. art 46 - nieruchomościami rolnymi są też gospodarstwa rybackie.
Po wejściu w życie ustawy o państwowych nieruchomościach ( w tym jeziora użytkowane do celów rybackich) przeszły do Zasobu Własności RSP.
Utworzona tą ustawą AWRSP (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) wstąpiła z mocy art.5 ust.3 ustawy w prawa i obowiązki po zlikwidowanych PGRyb, w tym również wynikające z decyzji administracyjnych.

Dlatego AWRSP gospodaruje zasobem w różnych formach, m.in. przez sprzedaż, dzierżawę. W odniesieniu do wód w grę wchodzi tylko dzierżawa.

Art.693&1 K.C. stanowi, iż przez umowę dzierżawcy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Tak w zasadzie wygląda sprawa pozyskania jeziora i cała masa problemów z użytkowaniem jako dzierżawca.
 
okoniarz
I jeszcze jeden ciekawy link dla zainteresowanych:
http://www.anr.gov.pl/pl/article/13261

Niestety w środę wyjeżdżam, ale zaraz po powrocie zajmę się tym i dołożę wszelkich starań, by "moje" jezioro trafiło w odpowiednie ręce.
 
Rybcio
Przez ten czas co mnie nie było próbowałem sie czegoś dowiedzieć ale nie za bardzo jednak mi to poszło. Jedyne co się narazie dowiedziałem to że mamy wolny rynek a w którym to nikogo nie interesuje że prawo dzierżawy ma ten który z tą wodą był zwiazany od kilku lat czy był aktywnym wedkarzem, czy działaczem nie ma to wiekszego znaczenia. Sad
Ale jest jeszcze druga sprawa którą się dowiedziałem i uważam za ciekawą a która cały czas próbuje rozkłimić tylko nie za bardzo mam z kim a chodzi o to że człowiek który teraz będzie dzierżawił tą wodę od koła PZW zobowiązany jest do zwrócenia im kosztów za ryby które były zarybione w tym zbiorniku, a mam na myśli te ryby które nie zostały złowione czyli te rybki które nie zostały wpisane w rejestr. Każdy wedkarz ma taki rejestr który oddaje Kołu PZW aby ten mógł podsumować ile sztuk ryb zostało złowionych w ciągu bieżącego roku na danym zbiorniku. Frown
Nie ma jak spławikowe wędkowanie Frown
 
okoniarz
Wreszcie otrzymałem odpowiedź na moje pismo z gminy (po upływie 1,5 miesiąca). Niestety urzędnik gminy napisał parę wierszy, z których można wywnioskować, że gmina nie jest zainteresowana sprawą i całą odpowiedzialność zrzuca na Agencję Rolną Własności Państwa (choć ta nie istnieje już od 2004r). Teraz jest to Agencja Nieruchomości Rolnych. Po wyszukaniu w necie ujrzałem całą liste zarzutów o niegospodarność i przekręty...
Ręce opadają...
Widocznie trzeba uderzyć wyżej skoro na szczeblu lokalnym mają "ważniejsze sprawy".
Edytowane przez okoniarz dnia 26-06-2007 15:09
http://www.youtube.com/watch?v=HO7S_cXp7DA&mode=related&search=
 
Rybcio
Trzymam kciuki za to abyś pomyślnie załatwił tą sprawe [thumbsup] sprawę którą wciąż jestem zaciekawiony jak sie zakończy.Grin
PozdroWink
Nie ma jak spławikowe wędkowanie Frown
 
Piotrek1992
naprawdę Polski rząd jest śmieszny. Każdy z polityków i rządzących tym pięknym , lecz nieudolnym krajem goni za pieniędzmi. Smile
Wędkarzu! Porządek jaki zostawiasz po sobie na łowisku świadczy o TOBIE!
 
www.tczewskiasg.fora.pl
okoniarz
Dodam tylko, że przedwczoraj chłopaki od dzierżawcy jeziora, wyrzucili z 200 tzw. "pup". Mało tego, pływali nieoznakowaną łódką z silnikiem spalinowym, a na jeziorze obowiązuje strefa ciszy...
P.S.- Jak dostanę odp. z ministerstwa to zaraz napiszę o tym.
http://www.youtube.com/watch?v=HO7S_cXp7DA&mode=related&search=
 
Kubek
Masz 1000% racji dudiiroza nie możemy tolerować takiego zachowania.
]
 
Dudin
Zgadzam sie w zupełności ludzie w tych czasach (o ile można nazwać ich ludźmi) właśnie dla takich najprostsze to jest wlać do rzeki jeziora itd niech płynie przynajmniej ja mam dobrze każdy martwi się o siebie nie myśli że ktoś tu łowi już pomijam dla sportu ale np ma jedzenie ktoś z tego no to...Grin[tdown][tdown] Pozdrawiam
 
Dudii
Masz rację,ja tez nie popieram tego,ale trochę mi się nie spodobało słowo "wieśniak".Sam pochodzę ze wsi ale tak nie robię.[tdown]
WĘDKARSTWO TO WSZYSTKO RESZTA TO H...

NA GŁUPIE PYTANIE GŁUPIA ODPOWIEDŻ
 
kubihondka
Witam
nie wiem czy w odpowiednim temacie ale
w niedziele poraz pierwszy odwiedzilem rzeczke szreniawe w okolicy niegardowa
spiningowalem bo tylko to i mucha dozwolona spotkalem goscia ktory podchodzi do mnie przypadkiem i mowi "panie robaki pan zaloz i wyjmuje z torby dwa piekne pstragi ktore mialo po okolo 40 cm
jako zwykly wedkarz moglem tylko powiedziec co mysle o gosciu bo nie mam praw na wiecej ale normalnie zbladlem jeszcze fact mowi wczesneij ze lowi od 8 lat i co wypad czasami po kilka sztuk bierze
jak to maja byc ryby a takiego powinni zamknac
 
Piotrek1992
Co do łowienia niewymiarowych ryb :
Naprawde wkurza mnie zachowanie wędkarzy chodzących na staw znajdujący się niedaleko mojego domu. Żyją tam ładne liny i niewielkie karasie.
Sytuacja wygląda następująco:
Przychądzą dorośli wędkarze i odławiają niewymiarowe liny , są codziennie i za każdym razem biorą około 15-20 rybek długości palca wskazującego! No ludzie co to ma być?
Postanowiłem coś wreszcie z tym zrobić i idę dziś zrobić zdjęcia tych ryb razem z wędkarzami którzy je zabierają. Tylko mam pytanie , komu mam wręczyć te zdjęcia? Zanieść je do koła Pzw?

Z góry dzięki
Edytowane przez Piotrek1992 dnia 24-07-2007 11:51
Wędkarzu! Porządek jaki zostawiasz po sobie na łowisku świadczy o TOBIE!
 
www.tczewskiasg.fora.pl
Lord
Zdjęcia możesz tez dać tu,na forum,z odpowiednim opisem.


Pozdrawiam
Lord
 
marec-ki
a ja wychodzę z założenia, ze to nie zanęty tylko ... resztki ziemniaków z obiadu, chleb itp itd !! to co widziałem u mnie w kole czasami to szkoda gadać !! ludzie wrzucają po całe wiadra namoczonego chleba. Ja już niestety żadnej walki nie podejmuję ... co z tego że pisałem skargi do PZW skoro oni odpisywali mi "śmiejąc mi się w twarz" jak ja to mówię "ręka rękę myje" te całe PZW to jedna wielka ściema i pozory. Dlatego w następnym sezonie zacznę jeździć na łowiska komercyjne ewentualnie przepisuję się do innego koła.
Zapraszam na BLOG'a

Marec-ki Blog

W sprawach sprzętu zadawajcie pytania na FORUM a nie poprzez PW !!
 
http://marec-ki.blogspot.com/
ceik
Trudny temat -macie dużo racji ale poddać sie to nie wyjście.Właściciele łowisk komercyjnych zrobią wszystko aby zagonić wędkarzy na stawy a maja nosa do mięsiarzy.Dziwie sie tylko że tyle narzekania ale niestety to wędkarze najwięcej śmiecą.Ja łowie na jeż. łgiń kolo Wschowy,akwen jeszcze czysty ale gospodarza niebardzo obchodzi kładki te które sami dla siebie zbudowaliśmy to okupowane są przez cwaniaków nawet niemaja ochoty po sobie posprzatac.Ryby coraz mniej,ale co tam w okolo łowiska komercyne mozna sobie rybke kupić.I tak po równi pochyłej w ślepy zaułek wedkarstwo kroczy.Jeśli nie powstana nowe struktury w terenie poza PZW to będzie kiepsko.Chciałbym wiedzieć jak poradzono sobie na zachodzie europy czy ktoś ma na ten temat wiedzę napiszcie.Ja napewno będe kłucil sie z brudasami tak jak dotej pory to robie. pozdro.....
 
Przejdź do forum:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Panel informacji
Panel informacji -----------------
Aktualnie online
· Gości online: 12

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 15,512
· Najnowszy użytkownik: Belxon
Przetłumacz stronę

Losowa Fotka
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Semi
17-12-2018 12:19
Siemka.

Labedziak
17-12-2018 10:02
Witam Wink W sobotę się potknął trochę, ale wczoraj wygrał. (-)

Abramis
16-12-2018 22:28
Exo toć wczoraj się potknęła, przecież był chyba siódmy Wink

Exodus
16-12-2018 19:49
Że temu Japońcowi się noga nie potknie Wink

Semi
16-12-2018 16:38
Pięknie, dwa medale. Engelberg hojny dla Polaków. Cool

MatiQ
16-12-2018 15:17
Oglądacie skoki Panowie? Miły widok, oby wytrzymali drugą serię Sorki

Abramis
16-12-2018 13:40
Cześć Wink Nie ma to jak poleżakować troszkę dłużej :w00t:

Semi
16-12-2018 13:08
Ja dzisiaj też do 8.00 leżakowałem. Wink

stan2010
16-12-2018 12:16
Siemka, ale czysto za oknem Wink Exo, powiedziałem :ld: 'starości', żeby się ode mnie odp.... i mogę spać faja

Semi
16-12-2018 10:06
Siemka, zabieliło delikatnie śniegiem za oknem. Wink

49,747,859 unikalne wizyty Original Theme, Athos, by Thomas - Modified into Athos_Grey by Exodus